Loading...
CV  RPM KG CM N N CM
Turbo T 100 SR 155 40-60 540/1000 690  A:155 / B: 175 4 (ref.40) n.16
(ref.50) n.48
2-7
Turbo T 100 SR 180 45-65 540/1000 750  A:180 / B: 200 4 (ref.40) n.18
(ref.50) n.54
2-7
Turbo T 100 SR 200 45-70 540/1000 790  A:200 / B: 220 4 (ref.40) n.20
(ref.50) n.60
2-7
Turbo T 100 SR 220 50-75 540/1000 840   A:220 / B: 240  4 (ref.40) n.22
(ref.50) n.60
2-7
Turbo T 110 SR 250 55-80 540/1000 910  A:1250 / B: 270 4 (ref.40) n.26
(ref.50) n.78
2-7
Turbo T 110 SR 280 60-90 540/1000 980  A:280 / B: 300 4 (ref.40) n.28
(ref.50) n.84
2-7
TURBO T 100 SR / 110 SR